Studiehjälpmedel
Uppenbarelse


Uppenbarelse

Budskap från Gud till hans barn på jorden. Uppenbarelse kan komma genom Kristi ljus och den Helige Anden som inspiration, syner, drömmar eller besök av änglar. Uppenbarelse ger ledning som kan leda de trofasta till evig frälsning i det celestiala riket.

Herren uppenbarar sitt verk för sina profeter och bekräftar för de troende att uppenbarelserna till profeterna är sanna (Amos 3:7). Genom uppenbarelse ger Herren personlig ledning åt alla som söker den och som har tro, som omvänder sig och efterlever Jesu Kristi evangelium. ”Den Helige Anden är en uppenbarare”, sa Joseph Smith, och ”ingen kan ta emot den Helige Anden utan att få uppenbarelser”.

I Herrens kyrka är första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum profeter, siare och uppenbarare för kyrkan och för världen. Kyrkans president är den ende som Herren bemyndigat att ta emot uppenbarelser för kyrkan (L&F 28:2–7). Var och en kan få personlig uppenbarelse för sin egen nytta.