Studiehjälpmedel
Nephi, son till Nephi, Helamans son


Nephi, son till Nephi, Helamans son

En av de tolv nephitiska lärjungar som utvaldes av den uppståndne Kristus i Mormons bok (3 Ne. 1:2–3; 19:4). Denne profet vände sig till Herren i mäktig bön (3 Ne. 1:11–14). Nephi fick även besök av änglar, drev ut demoner, uppväckte sin bror från de döda och bar ett vittnesbörd som inte gick att tvivla på (3 Ne. 7:15–19; 19:4). Nephi förde uppteckningarna (3 Ne. 1:2–3).

3 Nephi

En bok skriven av Nephi, Nephis son, i Mormons bok. Kapitel 1–10 visar uppfyllelsen av profetiorna om Herrens ankomst. Tecknet på Kristi födelse ges, folket omvänder sig men återgår sedan till sin ogudaktighet. Till sist tillkännager stormar, jordskalv och stor förstörelse Kristi död. Kapitel 11–28 berättar om Kristi ankomst till västra halvklotet. Detta är den centrala delen av 3 Nephi. Många av Kristi ord liknar hans predikningar som nedtecknats i Bibeln (till exempel Matt. 5–7 och 3 Ne. 12–14). Kapitel 29–30 är Mormons ord till de sista dagarnas nationer.

4 Nephi

Denna bok har bara fyrtionio verser, alla i ett kapitel. Ändå täcker den nära tre hundra år av nephiternas historia (34–321 e.Kr.). Flera generationers skribenter, däribland Nephi, medverkade i denna uppteckning. Verserna 1–19 berättar att alla nephiter och lamaniter, efter den uppståndne Kristus besök, omvändes till evangeliet. Frid, kärlek och harmoni rådde. De tre nephitiska lärjungar som Kristus låtit stanna på jorden till hans andra ankomst (3 Ne. 28:4–9) betjänade folket. Nephi överlämnande uppteckningen till sin son Amos. Verserna 19–47 är uppteckningen om Amos (84 år) och hans son Amos (112 år) verksamhet. År 201 e.Kr. började högmod orsaka svårigheter bland folket, vilka delade upp sig i samhällsklasser och grundade falska kyrkor för att få vinning (4 Ne. 1:24–34).

De sista verserna i 4 Nephi visar att folket återigen hade börjat leva i ogudaktighet (4 Ne. 1:35–49). År 305 e.Kr. dog Amos, Amos son, och dennes bror Ammaron gömde de heliga uppteckningarna för att de skulle bevaras. Ammaron anförtrodde senare Mormon uppteckningarna, och denne nedtecknade många händelser från sin egen livstid och förkortade dem sedan (Morm. 1:2–4).