Studiehjälpmedel
Kränka


Kränka

Att bryta en gudomlig lag, att synda, eller orsaka obehag eller skada; likaså att förorätta eller förarga.