Studiehjälpmedel
Icke-judar


Icke-judar

Begreppet ”icke-judar” eller ”hedningar” och ”hednafolk” har flera olika betydelser i skrifterna. Ibland avses människor som inte är av israelitisk härkomst och ibland människor som inte är av judisk härkomst, och ibland nationer som inte har evangeliet trots att det kan finnas israelitiskt blod bland folket. Den senare betydelsen är särskilt vanlig i Mormons bok och Läran och förbunden.