Studiehjälpmedel
Floden på Noas tid


Floden på Noas tid

Under Noas tid blev jorden helt täckt av vatten. Detta var jordens dop och symboliserade en rening (1 Petr. 3:20–21).