Studiehjälpmedel
Filippus


Filippus

I Nya testamentet var Filippus från Betsaida en av Frälsarens ursprungliga tolv apostlar (Matt. 10:2–4; Joh. 1:43–45).

En annan Filippus var en av de sju som valdes att bistå de tolv apostlarna (Apg. 6:2–6). Han predikade i Samaria och för en etiopisk hovman (Apg. 8).