Studiehjälpmedel
Eva


Eva

Den första kvinna som levde på den här jorden (1 Mos. 2:21–25; 3:20). Hon var Adams hustru. På hebreiska betyder namnet ”liv”. Hon fick det namnet eftersom hon var ”moder till alla levande” (Mose 4:26). Hon och Adam, den första mannen, kommer att få del av evig härlighet tack vare det de gjorde för att möjliggöra hela människosläktets utveckling.