Studiehjälpmedel
Koresh


Koresh

I Gamla testamentet den persiske kung som uppfyllde Jesajas profetia (2 Krön. 36:22–23; Jes. 44:28; 45:1) genom att låta judarna återvända till Jerusalem för att återuppbygga templet, vilket delvis avslutade den babyloniska fångenskapen. Jesajas profetia uttalades omkring 180 år före kungens åtgärd.