Studiehjälpmedel
Romarbrevet


Romarbrevet

I Nya testamentet ett brev som Paulus skrev till de heliga i Rom. Han tänkte besöka Jerusalem, vilket säkerligen skulle bli mycket farligt. Om han undkom med livet i behåll, hoppades han sedan kunna besöka Rom. Brevet var delvis avsett att förbereda församlingen där att ta emot honom när han kom. Det kan också ses som framställning av vissa lärosatser som varit omtvistade och som Paulus nu ansåg slutgiltigt fastställda.

Kapitel 1 innehåller Paulus hälsning till romarna. Kapitel 2–11 omfattar framställningar av läran om tro, gärningar och nåden. Kapitel 12–16 innehåller praktisk undervisning om kärlek, plikt och helighet.