Studiehjälpmedel
Jehova


Jehova

Förbundsnamnet eller det rätta namnet på Israels Gud. Det betecknar ”den evige Jag Är” (2 Mos. 3:14; Joh. 8:58). Jehova är det namn Jesus Kristus hade i föruttillvaron och han kom till jorden som son till Maria (Mosiah 3:8; 15:1; 3 Ne. 15:1–5). När ordet Herren (i vissa biblar skrivet Herren) förekommer i Gamla testamentet, står det vanligtvis för ”Jehova”.

Jehova är Kristus

Jehova var känd för de forna profeterna (2 Mos. 6:3; Abr. 1:16). Aposteln Paulus lärde att Kristus var Gamla testamentets Jehova (2 Mos. 17:6; 1 Kor. 10:1–4). Jareds bror i Mormons bok såg den ännu ej födde Kristus och tillbad honom (Eth. 3:13–15). Också Moroni kallade Kristus ”Jehova” (Moro. 10:34). Vid invigningen av templet i Kirtland såg Joseph Smith och Oliver Cowdery den uppståndne Jehova (L&F 110:3–4).

Skriv ut