Studiehjälpmedel
Mönster, mönsterbild


Mönster, mönsterbild

En förebild att följa för att uppnå vissa resultat. I skrifterna innebär begreppet vanligen ett föredöme i fråga om att leva på ett särskilt sätt eller en förebild för att bygga något.