Studiehjälpmedel
Förstlingsfrukt


Förstlingsfrukt

De första skördarna som inbärgas under en årstid. På gammaltestamentlig tid offrades de till Herren (3 Mos. 23:9–20). Jesus Kristus var Guds förstlingsfrukt i det att han var den förste som uppstod (1 Kor. 15:20, 23; 2 Ne. 2:9). De som accepterar evangeliet och håller ut intill änden i trofasthet är i symbolisk mening förstlingsfrukten eftersom de tillhör Gud.