Studiehjälpmedel
Kraft, makt


Kraft, makt

Kraft är förmågan att åstadkomma något. I skrifterna är begreppet kraft ofta förbundet med Guds kraft eller himlens krafter. Att ha makt över någon eller något är att ha förmågan att styra eller befalla någon eller något. I skrifterna är makt ofta förbunden med Guds makt eller himmelsk makt. Har ofta ett nära samband med prästadömets myndighet eller auktoritet, vilket är tillåtelsen, fullmakten eller rättigheten att handla på Guds vägnar eller i Guds ställe.