Studiehjälpmedel
Kärlek
föregående nästa

Kärlek

Djup tillgivenhet och hängivenhet. Kärlek till Gud innefattar hängivenhet, tillbedjan, vördnad, ömhet, barmhärtighet, förlåtelse, medkänsla, nåd, tjänande, tacksamhet, godhet. Det största exemplet på Guds kärlek till sina barn finner vi i Jesu Kristi oändliga försoning.

Kristi rena kärlek (Moro. 7:47); den kärlek Kristus hyser till människobarnen och som människobarnen bör hysa till varandra (2 Ne. 26:30; 33:7–9; Eth. 12:33–34); den högsta, ädlaste, starkaste formen av kärlek, inte endast tillgivenhet.