Studiehjälpmedel
Enok (Henok)


Enok (Henok)

En profet som ledde folket i staden Sion. Det talas om honom i både Gamla testamentet och Den kostbara pärlan. Han var den sjunde patriarken efter Adam. Han var son till Jered och far till Metushela (1 Mos. 5:18–24; Luk. 3:37).

Enok var en stor man och hade större betydelse än det kortfattade omnämnandet i Bibeln antyder. I Bibeln nämns att han togs bort (Hebr. 11:5) men där ges inga detaljer om hans verksamhet. Judas 1:14 innehåller ett citat ur en profetia han uttalat. Nutida uppenbarelser förklarar mycket mer om Enok, särskilt om hans predikningar, hans stad som kallades Sion, hans syner och hans profetior (L&F 107:48–57; Mose 6–7). Sion togs upp till himlen tack vare den rättfärdighet som rådde där (Mose 7:69).