Studiehjälpmedel
Stefanus


Stefanus

Stefanus var en martyr för Frälsaren och hans kyrka på Nya testamentets tid. Det han predikade förebådade och kan ha påverkat Paulus stora arbete. Paulus var närvarande när Stefanus försvarade sig inför Sanhedrin (Apg. 8:1; 22:20).