Studiehjälpmedel
Jarom


Jarom

I Mormons bok en son till Enos och sonsons son till Lehi. Han förde nephiternas uppteckningar i sextio år, 420–361 f.Kr. (Enos 1:25; Jar. 1:13). Han var en trofast man som valde att inte skriva mycket i den historiska uppteckningen (Jar. 1:2).

Jaroms bok

Det finns bara femton verser i denna bok i Mormons bok. Jarom skrev att nephiterna fortsatte leva efter Moses lag och se fram emot Kristi ankomst. De leddes av kungar som var mäktiga män med tro. De hade framgång då de lydde sina profeter, präster och lärare.