Studiehjälpmedel
Cowdery, Oliver
föregående nästa

Cowdery, Oliver

Den återställda kyrkans andre äldste och ett av de tre vittnena till Mormons boks gudomliga ursprung och äkthet. Han fungerade som skrivare medan Joseph Smith översatte Mormons bok från guldplåtarna (JS–H 1:66–68).