Studiehjälpmedel
Sippora


Sippora

I Gamla testamentet Moses hustru och dotter till Jetro (2 Mos. 2:21; 18:2).