Studiehjälpmedel
Samuel, gammaltestamentlig profet


Samuel, gammaltestamentlig profet

Samuel föddes som son till Elkana och Hanna som svar på hans mors böner (1 Sam. 1). Som barn överlämnades han att fostras av Eli, överstepräst i tabernaklet i Shilo (1 Sam. 2:11; 3:1). Herren kallade Samuel i unga år att bli profet (1 Sam. 3). Efter Elis död blev Samuel Israels store profet och domare, och han återställde lag, ordning och enhetlig gudsdyrkan i landet (1 Sam. 4:15–18; 7:3–17).

I 1 Samuel 28:5–20 finns en berättelse om hur Samuel förs tillbaka från de döda av andebesvärjerskan i En-Dor på kung Sauls begäran. Detta kan inte ha varit en syn från Gud, eftersom ett spiritistiskt medium eller liknande inte kan få en profet att visa sig på begäran.

1 och 2 Samuelsböckerna

I vissa biblar är Samuelsböckerna en enda bok, i andra är de två böcker. Böckerna täcker en period på omkring 130 år, från Samuels födelse fram till strax före kung Davids död.

1 Samuelsboken

Kapitel 1–3 beskriver hur Herren förbannade och straffade Elis familj och kallade Samuel som överstepräst och domare. Kapitel 4–6 berättar hur förbundsarken föll i filisteernas händer. Kapitel 7–8 innehåller Samuels varningar om falska gudar och en ogudaktig kung. Kapitel 9–15 beskriver Sauls kröning och hans styre som kung. Kapitel 16–31 berättar om David och hur han tar makten – Samuel smorde David som dödat Goliat. Saul hatade David, men David vägrade döda Saul fastän han hade möjlighet till det.

2 Samuelsboken

Boken innehåller detaljer ur Davids regeringstid som kung över Juda och till sist över hela Israel. Kapitel 1–4 berättar om den långa kampen mellan Davids anhängare, sedan han krönts av Juda män, och Sauls anhängare. Kapitel 5–10 berättar om hur David blir mäktig i många länder. Kapitel 11–21 visar hur Davids andliga kraft minskar på grund av hans synder och upproret inom hans egen familj. Kapitel 22–24 beskriver Davids försök att försonas med Herren.