Studiehjälpmedel
Asa


Asa

I Gamla testamentet tredje kungen över Juda. I skriften läser vi att hans ”hjärta var hängivet Herren, så länge han levde” (1 Kung. 15:14). Under sin regeringstid gjorde han armén stridsduglig, kastade av det etiopiska oket, avlägsnade de falska avgudarna och manade folket att sluta förbund om att söka Jehova (1 Kung. 15–16; 2 Krön. 14–16). Men när han fick en sjukdom i sina fötter sökte han inte Herrens hjälp, och dog (1 Kung. 15:23–24; 2 Krön. 16:12–13).