Studiehjälpmedel
Samvete


Samvete

Den inre känsla av rätt och fel som kommer av Kristi ljus till alla människor (Moro. 7:16). Vi är födda med en naturlig förmåga att skilja mellan rätt och fel tack vare Kristi ljus som ges till var och en (L&F 84:46). Denna förmåga kallas samvete. Att vi har ett samvete gör oss till ansvariga varelser. Liksom andra förmågor kan samvetet bedövas genom synd eller missbruk.