Studiehjälpmedel
Whitney, Newel K.


Whitney, Newel K.

En ledare i den nyligen återställda kyrkan. Newel K. Whitney var biskop i Kirtland, Ohio, och verkade senare som kyrkans presiderande biskop (L&F 72:1–8; 104; 117).