Studiehjälpmedel
Isebel


Isebel

En ogudaktig kvinna i Gamla testamentet från landet Fenicien. Hon var hustru till Ahab (1 Kung. 16:30–31), en kung i Israel som regerade medan Elia var profet.

Isebels giftermål med Ahab bidrog mer än något annat till Israels norra rikes fall. Isebel införde i Israel de värsta formerna av avgudadyrkan från sitt land, vilka ersatte dyrkan av Jehova (1 Kung. 18:13, 19).