Studiehjälpmedel
Pengar


Pengar

Mynt, papper, certifikat eller annat som används som betalningsmedel för varor eller tjänster. Är ibland symbol för materialism.