Studiehjälpmedel
Välsigna, välsignad, välsignelse


Välsigna, välsignad, välsignelse

Att förläna någon gudomlig välvilja. Allt som befrämjar sann lycka, välmåga eller framgång är en välsignelse.

Alla välsignelser är baserade på eviga lagar (L&F 130:20–21). Eftersom Gud vill att hans barn ska finna glädje i livet (2 Ne. 2:25), ger han dem välsignelser till följd av deras lydnad mot hans bud (L&F 82:10), som svar på en bön eller genom en prästadömsförrättning (L&F 19:38; 107:65–67), eller genom hans nåd (2 Ne. 25:23).

Saligprisningarna är en välkänd lista med uttalanden om sällhet (Matt. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).

Allmänna välsignelser

Välsignandet av barn