Studiehjälpmedel
Pratt, Orson


Pratt, Orson

En av de första tolv apostlarna som kallades efter kyrkans återställelse i vår tid (L&F 124:128–129). Han hade varit medlem i kyrkan i endast sex veckor då Herren gav en uppenbarelse till honom genom Joseph Smith (L&F 34). Orson Pratt var också missionär för kyrkan (L&F 52:26; 75:14) och verkade i många år som kyrkans historieskrivare.