Studiehjälpmedel
Förutordination
föregående nästa

Förutordination

Guds ordination i föruttillvaron av sina tappra andebarn som skulle få vissa uppdrag under jordelivet.