Studiehjälpmedel
Förutordination


Förutordination

Guds ordination i föruttillvaron av sina tappra andebarn som skulle få vissa uppdrag under jordelivet.