Studiehjälpmedel
Vägen


Vägen

Den väg eller kurs en person följer. Jesus sa att han var vägen (Joh. 14:4–6).