Studiehjälpmedel
Välfärd
föregående nästa

Välfärd

Olika sätt och medel till att sörja för människors andliga och timliga behov.