Studiehjälpmedel
Esaias


Esaias

En äldre form av namnet Jesaja (se Luk. 4:17 i äldre bibelöversättningar). Esaias var också en profet som levde på Abrahams tid (L&F 76:100; 84:13).