Studiehjälpmedel
Människosonen


Människosonen

En benämning som Jesus Kristus använde om sig själv (Luk. 9:22; 21:36). Den betyder Helighetens Människas Son. Helighetens Människa är ett av namnen på Gud Fadern. När Jesus kallade sig själv Människosonen var detta ett öppet tillkännagivande av hans gudomliga släktskap med Fadern. Denna titel eller benämning förekommer ofta i evangelierna. Nutida uppenbarelser bekräftar detta Frälsarens namns särskilda innebörd och helighet (L&F 45:39; 49:6, 22; 58:65; Mose 6:57).