Studiehjälpmedel
Sanning


Sanning

Kunskap om tingen som de är, som de var och som de kommer att bli (L&F 93:24). Begreppet sanning hör också samman med ljus och uppenbarelse från himlen.