Studiehjälpmedel
Gamla testamentet


Gamla testamentet

Uppteckningar som skrivits av forntida profeter som handlade under inflytande av den Helige Anden och som under många århundraden vittnade om Kristus och hans framtida verksamhet. Det innehåller också Abrahams och hans ättlingars historia. Denna historia börjar med Abraham och det förbund eller testamente som Herren upprättade med Abraham och hans efterkommande.

Gamla testamentets fem första böcker skrevs av Mose och kallas därför 1, 2, 3, 4 och 5 Moseboken. 1 Moseboken rör jordens, människosläktets, språkens och rasernas ursprung samt inledningen till Israels hus.

De historiska böckerna berättar om händelser som rör Israel. Dessa böcker är Josua, Domarboken, Rut, 1 och 2 Samuelsboken, 1 och 2 Kungaboken, 1 och 2 Krönikeboken, Esra, Nehemja och Ester.

De poetiska böckerna upptar en del av profeternas visdom och litteratur. De utgörs av Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan och Klagovisorna.

Profeterna varnade Israel för hennes synder och vittnade om de välsignelser som kommer av lydnad. De profeterade om att Kristus skulle komma och sona deras synder som omvänder sig, tar emot förrättningarna och efterlever evangeliet. Profeternas böcker är Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki.

De flesta av Gamla testamentets böcker skrevs på hebreiska. Några skrifter innehåller texter på arameiska, ett närbesläktat språk.