Studiehjälpmedel
Libertyfängelset i Missouri (USA)


Libertyfängelset i Missouri (USA)

Ett litet fängelse där profeten Joseph Smith och andra med orätt hölls fängslade från november 1838 till april 1839. Under dessa svåra omständigheter tog Joseph emot vissa uppenbarelser, profeterade och inspirerades att skriva ett viktigt brev till de heliga, av vilket ett utdrag finns i Läran och förbunden 121–123.