Studiehjälpmedel
Avskilja


Avskilja

Att utvälja och inviga för heliga ändamål. Detta sker för ett specifikt tjänande inom kyrkans organisation genom handpåläggning av någon som innehar den rätta myndigheten. Endast de som presiderar över prästadömets kvorum erhåller nycklar när de blir avskilda. De som avskiljs till andra ämbeten än presidenter för prästadömskvorum kan få en prästadömets välsignelse, men inga nycklar ges vid denna välsignelse.