Studiehjälpmedel
Hosianna


Hosianna

Ett ord från hebreiskan som betyder ”var snäll och fräls oss”. Används som hyllningsrop och vädjan.

Vid lövhyddohögtiden, som firades till åminnelse av då Herren förde Israel till det utlovade landet, skanderade folket orden till 118:e psalmen och viftade med palmblad. Vid Herrens intåg i Jerusalem ropade mängden ”Hosianna” och bredde ut palmblad som Jesus skulle rida över. På så sätt visade de att de förstod att Jesus var samme Herre som räddat Israel i forna dagar (Ps. 118:25–26; Matt. 21:9, 15; Mark. 11:9–10; Joh. 12:13). Dessa människor erkände Kristus som den länge väntade Messias. Ordet Hosianna har blivit ett ord till hyllning av Messias i alla tidsåldrar (1 Ne. 11:6; 3 Ne. 11:14–17). Hosiannaropet förekom vid invigningen av templet i Kirtland (L&F 109:79) och ingår nu i invigningsceremonin för alla nya tempel.