Studiehjälpmedel
Ärlig, ärlighet


Ärlig, ärlighet

Att vara uppriktig, sanningsenlig och utan svek.