Studiehjälpmedel
Apostlagärningarna


Apostlagärningarna

Denna bok är den andra delen av ett verk som Lukas skrev till Teofilus. Den första delen är känd som Lukasevangeliet. Kapitlen 1–12 återger några av de viktigaste missionärsupplevelser som de tolv apostlarna hade under ledning av Petrus omedelbart efter Frälsarens död och uppståndelse. I kapitel 13–28 beskrivs en del av aposteln Paulus resor och missionsverksamhet.