Studiehjälpmedel
Sanhedrin


Sanhedrin

Den judiska senaten och den högsta judiska domstolen i såväl världsliga som kyrkliga frågor. Sanhedrin bestod av sjuttioen medlemmar som utvalts bland de främsta präster, skriftlärda och äldste. I skrifterna kallas det ofta ”Stora rådet” (Matt. 26:59; Mark. 14:55; Apg. 5:34).