Studiehjälpmedel
Begåvning


Begåvning

I allmän betydelse en gåva från Gud. Värdiga medlemmar i kyrkan kan bli begåvade med kraft genom förrättningar i templen som ger dem den undervisning och de förbund som hör till det heliga prästadömet och som de behöver för att nå upphöjelse. Begåvningen innefattar undervisning om frälsningsplanen.