Studiehjälpmedel
Olivberget


Olivberget

En kulle öster om Kidrondalen, öster om Jerusalem. På dess västsluttning, nära foten, ligger Getsemane trädgård. Betfage och Betania ligger överst och på östsluttningen. Det här berget var platsen för många bibliska händelser (Matt. 24:3) och blir också en viktig plats för händelser i de sista dagarna (Sak. 14:3–5; L&F 45:48–54; 133:20).