Studiehjälpmedel
Assyrien


Assyrien

Ett imperium som i forna dagar, tillsammans med rivalen Babylon, styrde över stora delar av de gamla staterna Syrien och Palestina under större delen av Gamla testamentets tid. Fastän assyrierna var en stormakt från mitten av 1100-talet f.Kr. fram till slutet av 600-talet f.Kr., lyckades de aldrig skapa en stabil politisk struktur. De styrde genom terror och krossade sina fiender med eld och svärd eller försvagade dem genom att deportera stora delar av befolkningen till andra delar av imperiet. De som underkastades assyriernas styre upphörde aldrig att kämpa emot imperiets (se 2 Kung. 18–19; 2 Krön. 32; Jes. 7:17–20; 10; 19; 37).