Studiehjälpmedel
Cornelius


Cornelius

En officer i Caesarea som döptes av Petrus (Apg. 10). Han var troligen den förste icke-jude som blev medlem i kyrkan utan att först ha konverterat till judendomen. Cornelius och hans familjs dop markerade att vägen var öppen för att predika evangeliet för icke-judarna. Petrus, den främste aposteln, som innehade nycklarna till Guds rike på jorden vid den tiden, ledde denna missionsverksamhet.