Studiehjälpmedel
Psalm


Psalm

Inspirerat poem eller andlig sång.

Psaltaren

En bok i Gamla testamentet som innehåller en samling psalmer, av vilka många handlar om Kristus. Psaltaren citeras ofta i Nya testamentet.

David skrev många av psalmerna. Dessa psalmer skrevs för att prisa Gud. Många var skrivna till en melodi.