Studiehjälpmedel
Symbolik


Symbolik

Att använda något som illustration eller sinnebild för något annat. I symboliken i skrifterna används ett välbekant föremål, en händelse eller omständighet som får föreställa en princip eller lärdom inom evangeliet. Så till exempel låter Alma, en profet i Mormons bok, ett frö föreställa Guds ord (Alma 32).

Profeterna använde sig genomgående i skrifterna av symboler för att undervisa om Jesus Kristus. Vissa av dessa symboler utgörs av ceremonier och förrättningar (Mose 6:63) såsom offer (Hebr. 9:11–15; Mose 5:7–8), sakramentet (JSÖ, Mark. 14:20–24 [tillägget]; Luk. 22:13–20) och dopet (Rom. 6:1–6; L&F 128:12–13). Många bibliska namn är symboliska. Gamla testamentets tabernakelceremoni och Moses lag framställde eviga sanningar (Hebr. 8–10; Mosiah 13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Ytterligare exempel finner vi i Matteus 5:13–16; Johannes 3:14–15; Jakob 4:5; Alma 37:38–45.