Studiehjälpmedel
Tillrättavisa, tillrättavisning
föregående nästa

Tillrättavisa, tillrättavisning

Förmaning eller bestraffning till enskilda eller grupper för att hjälpa dem förbättra sig eller bli starkare.