Studiehjälpmedel
Tacksam, tacksamhet, tacksägelse


Tacksam, tacksamhet, tacksägelse

Känslor av glädje för välsignelser som Gud gett. Uttryck för tacksamhet behagar Gud, och sann tillbedjan innefattar tack till honom. Vi bör tacka Herren för allting.