Studiehjälpmedel
Familjen


Familjen

Som framgår av skrifterna består en familj av man och hustru, barn och ibland andra släktingar som bor under samma tak eller under ett och samma familjeöverhuvud. En familj kan också vara en ensamstående förälder med barn, en man och hustru utan barn eller till och med en ensamstående som lever ensam.

Allmänt

Föräldrars ansvar

Barnens ansvar

Den eviga familjen

Läran och förbunden framlägger äktenskapets och familjens eviga natur. Celestialt äktenskap och familjens förevigande gör det möjligt för män och hustrur att bli gudar (L&F 132:15–20).