Studiehjälpmedel
Sista dagarna, sista tiden


Sista dagarna, sista tiden

Den tid vi nu lever i. De dagar (eller den tidsutdelning) som föregår Herrens andra ankomst.